Podatki

Za zachowek też zapłacisz podatek

Otrzymanie środków finansowych z tytułu zachowku podlega podatkowi od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy spoczywa na osobie, która otrzyma zachowek. Obowiązek ten powstaje w chwili, gdy osoba zobowiązana do zapłaty zaspokoi roszczenie o zachowek lub jego część. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku tj. od nadwyżki...

Czytaj dalej... »

Z jakiej wysokości podatkiem wiąże się przyjęcie spadku po ojcu? Jaki byłby podatek, gdyby ojciec dokonał darowizny?

Zarówno osoba nabywająca spadek po ojcu jak również otrzymująca darowiznę, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania  podatkiem od spadków i darowizny jeżeli: (i) w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia spadku / darowizny zgłosi nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego składając formularz SD-Z2 oraz w niektórych przypadkach dodatkowo udokumentuje...

Czytaj dalej... »

Jakie są terminy na złożenie zeznania podatkowego, jeżeli spadkodawca zmarł w 2006 r., a sprawa o stwierdzenie nabycia praw do spadku odbyła się w 2010 r.? Jakie druki należy złożyć w urzędzie skarbowym?

Co do zasady spadkobierca powinien zapłacić podatek od spadków i darowizn oraz złożyć zeznanie podatkowe wypełniając formularz SD-3 w terminie miesiąca od nabycia spadku, tj. w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli spadkobiercą jest małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha spadkodawcy, osoby te...

Czytaj dalej... »

Co i gdzie trzeba zgłosić w związku z podatkiem od spadku, co należy zrobić, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty?

W przypadku otrzymania spadku po rodzicach, spadkobiercy powinni zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku, składając formularz SD-Z2 (jeżeli wartość rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych przekroczy kwotę 9 637 zł). Właściwość urzędu skarbowego będzie uzależniona od przedmiotów objętych dziedziczeniem (zgodnie z ustawą o właściwości...

Czytaj dalej... »

Spadek po rodzicach

Otrzymaliśmy z bratem w spadku po rodzicach mieszkanie. Mama zmarła w 2008 r., a ojciec w 1992. Mieszkanie nabył ojciec z majątku odrębnego na skutek zaliczenia części mienia pozostawionego na Ukrainie. Ojciec był jedynym spadkobiercą tego mienia. Czy przysługują mnie i bratu ulgi w opodatkowaniu spadku po ojcu zabużaninie? Spadek nabyty po rodzicach co do zasady nie podlega opodatkowaniu,...

Czytaj dalej... »

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »