04-04-2013
Drukuj

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

WWW.PORTALSPADKOWY.PL

MJ CREATION Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 9 lok. U 4, 01- 517 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000454452  jako Administrator Serwisu www.portalspadkowy.pl i w związku z tym Administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) jest świadom zagrożeń wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem sieci Internet.

W związku z świadczonymi przez Serwis usługami zbieramy dane w sposób aktywny
(dane osobowe podawane przez Użytkowników) i bierny (zbierane automatycznie przez serwer).

Niemniej jednak Serwis www.portalspadkowy.pl ogranicza zbieranie informacji o swoich użytkownikach do niezbędnego minimum gwarantującego skuteczne zarządzanie Serwisem www.portalspadkowy.pl w żaden sposób nie wykorzystuje informacji o adresach IP, z których łączą się użytkownicy.

Żadne informacje mogące w jakikolwiek sposób zidentyfikować użytkownika Serwisu www.portalspadkowy.pl nie są ujawniane osobom, firmom i organizacjom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady może być analiza naruszeń bezpieczeństwa Serwisu oraz konieczność udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości .

Ochrona danych osobowych

1. Korzystając z usług świadczonych przez Serwis www.portalspadkowy.pl, Użytkownik wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także

  2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis oraz w celach statystycznych.

 1. Użytkownik, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, może wyrazić zgodę na:

  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i reklamy,

  2. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności Serwisu.

 1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje dane osobowe w postaci adresu poczty elektronicznej.

 1. Administrator, będący również administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione
  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. ze zm.) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy
  oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne,
  tj. spółki (przedsiębiorstwa).

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Administrator
  nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora następujących danych technicznych i technologicznych:

  1. adres IP,

  2. wywołany adres internetowy (URL),

  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,

  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) służących do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu
  do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w Polityce prywatności.

 1. Administrator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 Pliki cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone
  są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
  oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 4. Statystyki, o których mowa powyżej niezawierające jakichkolwiek danych o poszczególnych użytkownikach - mogą być udostępniane organizacjom trzecim, przede wszystkim w celach marketingowych.

 5. W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików cookies: „sesyjny”  (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
  na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Drukuj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »