05-06-2014
Drukuj

Zarejestruj testament

 

 

Sporządziłeś testament i nie chcesz, aby wpadł w niepowołane ręce albo się gdzieś zawieruszył? Zarejestruj swój testament w Notarialnym Rejestrze Testamentów

Dlaczego warto zarejestrować swój testament?

Zarejestrowanie testamentu zmniejsza ryzyko jego zaginięcia, ukrycia, a przede wszystkim ułatwia jego odnalezienie. Niestety zdarza się tak, że testament trafiając w niepowołane ręce zostaje ukryty lub zniszczony albo spadkodawca tak skrzętnie schował go, że nikt nie może go odnaleźć. Problem nieodnalezionych testamentów dotyczy również testamentów notarialnych. Oczywiście notariusz przechowuje je przez dziesięć lat, po czym przekazuje do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Niemniej jednak, aby odnaleźć testament notarialny (niezarejestrowany) trzeba wiedzieć, do której kancelarii notarialnej się zwrócić. Dzięki rejestrowi NORT spadkobiercy mogą dowiedzieć się, czy dana osoba sporządziła ostatnią wolę, a jeśli tak, to gdzie jest przechowywany testament.

Rejestracji podlegają jedynie informacje o sporządzeniu testamentu, a nie jego treść!

Notarialny Rejestr Testamentów (tzw. NORT) - to elektroniczny system, w którym zawarte są informacje, czy określona osoba sporządziła testament oraz w której kancelarii notarialnej został sporządzony lub w której kancelarii jest przechowywany testament. złożył stosowny wniosek, notariusz niezwłocznie rejestruje testament w NORT. Rejestr zawiera następujące informacje:

  • numer wpisu; datę wpisu;
  • datę i miejsce sporządzenia testamentu;
  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza (lub jego zastępcy) sporządzającego testament lub protokół;
  • imię i nazwisko testatora, imiona jego rodziców oraz datę i miejsce urodzenia testatora;
  • numer PESEL testatora

Wszystkie te informacje są tajne za życia osoby, która spisała ostatnią wolę. Można je uzyskać dopiero po śmierci testatora po przedstawieniu aktu zgonu. Z przebiegu czynności dokonanych w związku z poszukiwaniem w NORT notariusz sporządza stosowny protokół, do którego dołącza wydruk wpisów odnalezionych w rejestrze.

Rejestracja testamentu jest dobrowolna!

Nie ma obowiązku rejestrowania testamentu, jest to nasze uprawnienie, dlatego też w każdej chwili możemy zażądać usunięcia danych z rejestru.

Niezarejestrowany testament jest tak samo ważny jak ten zarejestrowany!

Rejestracja nie wpływa na ważność testamentu, niemniej jednak musimy mieć świadomość, że jeśli nasz testament nie zostanie odnaleziony, nasza wola nie zostanie zrealizowana. Tymczasem sama rejestracja jest bezpłatna, to osoby chcące uzyskać informacje o testamencie muszą uiścić stosowną opłatę.

Jaki testament można zarejestrować w NORT?

W Notarialnym Rejestrze Testamentów można zamieścić informacje nie tylko dotyczące testamentów w formie aktu notarialnego, ale także testamentów własnoręcznych, o ile zostały złożone w depozycie u notariusza. System NORT funkcjonuje od 5 października 2011 roku, niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować testamenty sporządzone przed tą datą.

W jakiś sposób zarejestrować testament?

Wpisu danych do NORT dokonuje notariusz na podstawie wniosku testatora złożonego. Wniosek zamieszczany jest w treści testamentu notarialnego albo w osobnym protokole notarialnym, jeśli jest to testament własnoręczny lub testament notarialny sporządzony przed dniem 5 października 2011 roku. W momencie sporządzania testamentu notarialnego notariusz ma obowiązek poinformować możliwości rejestracji. Po sporządzeniu testamentu albo protokołu, jeżeli testator złożył stosowny wniosek, notariusz niezwłocznie rejestruje testament w NORT.

W jaki sposób można uzyskać informacje z rejestru testamentów?

W celu uzyskania informacji o testamencie danej osoby należy zgłosić się do któregokolwiek notariusza. System elektroniczny sprawia, że każda kancelaria notarialna w Polsce może sprawdzić dane na temat wszystkich przechowywanych i zarejestrowanych testamentów.

Kto może uzyskać informacje z NORT?

Dostęp do danych na temat testamentu ma przede wszystkim osoba, która sporządziła testament, a po jej śmierci każdy, kto posiada akt zgonu testatora.

W celu uzyskania informacji z NORT należy złożyć u notariusza (u jakiegokolwiek, który posiada dostęp do NORT) wniosek na stosownym formularzu, we wniosku należy wskazać nr PESEL zmarłego.

Osoba wnioskująca musi okazać notariuszowi akt zgonu testatora albo inny dokument stwierdzający jego śmierć – jest to warunek konieczny.

W celu sprawdzenia informacji w NORT należy uiścić opłatę!

Osoba, która chce uzyskać od notariusza informację na temat ewentualnych testamentów bliskiej osoby musi się liczyć z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty. Za udostępnienie danych notariusz może pobrać opłatę w maksymalnej wysokości 200 zł. Jak się okazuje większość pobiera opłatę w kwocie 100 zł.

System NORT został stworzony na mocy Uchwały nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 4 czerwca 2011 w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania.

Informacje na temat Notarialnego Rejestru Testamentów, a także Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia możesz znaleźć tutaj:

www.rejestrynotarialne.pl

Drukuj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »