09-01-2014
Drukuj

Czy oświadczenie chorego złożone na łożu śmierci może być traktowane jako testament?

Testament co do zasady jest oświadczeniem woli składanym w formie pisemnej. Jednak są sytuacje, gdy spadkodawca nie jest w stanie ze względu na ciężki stan zdrowia spisać testamentu albo udać się do notariusza. Dlatego polskie prawo dopuszcza możliwość sporządzenia testamentu ustnego, ale tylko w sytuacjach wyjątkowych. Sporządzenie testamentu w formie ustnej dopuszcza się, co do zasady tylko w sytuacji rychłej śmierci, gdy zachowanie zwykłej pisemnej formy nie jest możliwe. Dla ważności testamentu należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim spadkodawca musi złożyć oświadczenie woli przy jednoczesnej obecności trzech dorosłych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych osób.

Uwaga! Nie może być skutecznie świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

Następnie treść testamentu ustnego musi być stwierdzona:

1. przed upływem roku od złożenia takiego testamentu, jeden ze świadków albo osoba trzecia musi spisać oświadczenie spadkodawcy podając datę i miejsce oświadczenia testatora oraz datę i miejsce sporządzenia tego pisma. Elementy te są niezbędne dla skuteczności testamentu ustnego! Dokument stwierdzający sporządzenie testamentu ustnego podpisuje spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie albo:

2. jeśli w powyższy sposób treść testamentu tego nie została stwierdzona, to można w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku (zgonu testatora) stwierdzić treść testamentu już przed sądem, poprzez zgodne zeznania świadków, składane przed tym sądem.

Testament ustny jest tzw. testamentem szczególnym. Niemniej jednak oświadczenie woli testatora sporządzone w tej formie jest jednym z najczęściej spotykanych w naszych polskich realiach.

Tagi: Testament
Drukuj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »